Price-Wise Controlling Eagerness - Mild Green Weidlich Liquid.

uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning är, som ordet anger, en utbildning som sker på uppdrag av någon. Att ha utbildning är livsviktigt, och själv tycker jag inte att jag har tillräckligt med utbildning. Det jag önskar att jag hade är väl främst en arkitektutbildning eller en inredningsarkitektutbildning, eller gärna både och. Ibland önskar jag också att jag hade en utbildning i grafisk design. I åtta år jobbade jag som lärare i ämnena bild, syslöjd och engelska. Jag är inte utbildad lärare, men det gick jättebra och jag trivdes, och elever, föräldrar, kollegor och skolledare var nöjda.