Price-Wise Controlling Eagerness - Mild Green Weidlich Liquid.

Telefoner är viktiga på festivalen

Snart ska vi sticka ner till festivalen, och det ska bli riktigt roligt tycker jag. Därför är det viktigt att vi laddar våra mobiltelefoner så att vi har tillräckligt med batteri innan vi sticker ner till festivalen. Det hände häromdagen att vi inte hade det, så vi fick riktigt stora problem när vi delade på oss, och vi inte hittade varandra senare. Vi hade delat upp oss i två grupper, vilket inte var så smart, för det blev så att två i ena gruppen inte hade batteri, och likaså två i andra gruppen också hade problem med sina telefoner. Sedan var det två till i varje grupp, vilka hade mobiltelefoner, men de hade inte nummer till de andra två i den andra gruppen. Vilket krångel!