Price-Wise Controlling Eagerness - Mild Green Weidlich Liquid.

Bilkörning och pauser

Om man plötsligt och oväntat till sina medpassagerares stora nöje får hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall samtidigt som man framför ett bensin eller diesel eller etanoldrivet fordon så finns risken för att vissa muntra utrop ackompanjerar de hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfallen! Detta är ju inte på något vis skadligt men visst kan det ha en muntrande effekt på sällskapet som åker i den bensin eller etanol eller dieseldrivna bilen! Så hicka på bara!